• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Zaměření školy, koncepční záměry

Co chceme a kam směřujeme:

Náš vzdělávací program nese název Škola pro život, abychom si v životě věděli rady.Navazuje na RVP MŠ s názvem Je nám dobře na světě, máme se rádi jako kamarádi.

Škola má svá specifika,je školou malotřídní, navštěvují ji žáci nadaní, ale i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci se sociálním znevýhodněním.

Chceme neustále rozvíjet  silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. Průběžně vybavujeme školu a školku novými moderními pomůckami, pracujeme na zlepšení prostředí uvnitř školy. 

Škola nepředpokládá tvorbu výběrových tříd, demografickému složení obyvatelstva v dané lokalitě nejvíce vyhovuje ,, standardní vzdělávání.“

Základní cíle - Škola pro život:

  • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře   uplatnitelné v životě
  • zavádět do výuky efektivní metody výuky, nové metody práce
  • vést žáky k dodržování stanovených pravidel
  • vést žáky k využívání komunikačních  a informačních technologií
  • chceme stejnou péči věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole moc nejde
  • nadaným žákům chceme vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj,snadnější přestup na gymnázia
  • nechceme preferovat jen intelektuální nadání , ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je pohybové, hudební, manuální, estetické, apod

Základní informace

Základní škola a Mateřská škola Horní Počaply

Horní Počaply 225
277 03 Horní Počaply

Kontakty:

ZŠ: 315 692 302
MŠ: 315 692 292
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.